ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค้นหาจากฐานข้อมูล


วัด จังหวัด รายละเอียด
กำแพง กรุงเทพมหานคร อ่าน
คงคาราม ราชบุรี อ่าน
จันทบุรี สระบุรี อ่าน
ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร อ่าน
ดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร อ่าน
ดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร อ่าน
ทองธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร อ่าน
บางขุนเทียนใน กรุงเทพมหานคร อ่าน
บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร อ่าน
บางแคใหญ่ สมุทรสงคราม อ่าน

27


ข้อมูลทั้งหมด

291


ยอด Download

630


ผู้เข้าชมเว็บไซต์