ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม วัดจันทบุรี

 

วัดจันทบุรี


 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อวัด :
วัดจันทบุรี
ประเภท :
วัดราษฎร์
ที่ตั้ง :
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :
14.559549,100.829510
Plus Code :
[ รอข้อมูล ]
ตำแหน่งงานจิตรกรรม :
พระอุโบสถ
ประวัติวัด :

          วัดจันทบุรีสันนิษฐานว่าชาวลาวจากเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดในชุมชนของตนเอง ดังปรากฏชื่อวัดสอดคล้องกับประวัติดังกล่าว พระอุโบสถเป็นงานศิลปกรรมรูปแบบจีนที่นิยมอย่างมากในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3   


 

ข้อมูลงานจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดจันทบุรี เป็นงานศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะฝีมือช่างแบบพื้นบ้าน ผนังด้านหน้าเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ผนังด้านหลังเขียนลายดอกไม้ร่วงและผ้าม่าน เหนือช่องหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุมแถวเดียวผสมผสานกับลายดอกไม้ร่วง พื้นที่ระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนต่าง ๆ และชาดกในชุดทศชาติ


 

ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดจันทบุรี มีลักษณะเด่นอยู่ที่การเขียนภาพชีวิตประจำวันของชาวบ้านแทรกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่บริเวณนี้ อาทิ วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีการทำบุญใส่บาตร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เป็นต้น


 

จิตรกรรมฝาผนังภาพอาหารและการกินอยู่


27


ข้อมูลทั้งหมด

482


ยอด Download

2,703


ผู้เข้าชมเว็บไซต์